• Ζεστό νερό χρήσης, με εξοικονόμηση ενέργειας … με λέβητα συμπύκνωσης καυσαερίων
 • Με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου ή προπανίου
 •  Low NOx καυσαέρια, χαμηλώτεροι ρύποι προς την ατμόσφαιρα
 •  Αθόρυβη λειτουργία – άοσμα καυσαέρια
 •  Άμμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
 •  Χάλκινος εναλλάκτης εντός του λέβητα
 •  Βαθμός απόδοσης καύσης 101%
 •  Παραγωγή ζεστού νερού 1.800 – 2.200 kg/h (Δt=35°C)
 •  Θερμική ισχύς λέβητα – καυστήρα: 58 – 62.000 kcal/h
 • Καυστήρας: Made in Sweden, Bentone, με τις νέες
  προδιαγραφές “EcoDesign”
 • Κυκλοφορητής Α’ ενεργειακής κλάσης
 • Ενσωματωμένος αυτόματος πληρωτής, δοχείο
  διαστολής, βαλβίδες ασφαλείας (5bar)
  αυτόματα εξαεριστικά
 •  Πλήρης μόνωση και ηχομόνωση του συγκροτήματος
 • Μηδαμινές απώλεις – μηδενικές αποστάσεις
  λέβητα – boiler
 • Ανοξείδωτος συμπυκνωτής καυσαερίων, αποσπώμενος
  από τον λέβητα
 • Μέση διάρκεια ζωής προϊόντος 15 έτη
 • Ταχύτατη απόσβεση επένδυσης, λόγω εξοικονόμησης καυσίμων
 • Ενεργειακό συγκρότημα υψηλής απόδοσης με φιλικότερη
  συμπεριφορά προς το περιβάλλον