Μονάδες πετρελαίου τριών διαδρομών με επιστρεφόμενη φλόγα στο θάλαμο καύσης (pressurized) και οριζόντιους φλογαυλούς. Η μονάδα Technoval είναι μόνο για θέρμανση ενώ η μονάδα Combival διαθέτει και χάλκινο εναλλάκτη περιφεριακά για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.