Πλεονεκτήματα:

 • Η τελευταία τεχνολογία στους λέβητες στερεών καυσίμων (λέβητας αεριοποίησης τρίτης γενιάς)
 • Μεγάλη αυτονομία, τέλεια καύση, αυξημένη άνεση
 • Κατασκευή υψηλής ποιότητας με τα καλύτερα υλικά
 • Απόδοση πάνω από 84%, μεγάλη οικονομία στα καύσιμα
 • Μεγάλη ακρίβεια με ξεχωριστή ρύθμιση πρωτεύοντα και δευτερέοντα αέρα για τέλεια καύση
 • Μέγιστη ασφάλεια λειτουργίας με ενσωματωμένη σερπαντίνα προστασίας υπερθέρμανσης
 • Μεγάλος θάλαμος καύσης
 • Πιστοποίηση σύμφωνα με όλα τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα
 • Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση ελάχιστη στάχτη
 • Ελάχιστες απώλειες-μόνωση πάχους 60mm με ειδικό κάλυμμα προστασίας
 • Μακροζωία λέβητα χάρη στο ειδικό σύστημα προστασίας από συμπύκνωση
 • Οι λέβητες κατατάσσονται στην κλάση 4 ως προς το βαθμό απόδοσης και τις εκπομπές ρύπων