ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ:

Η αποστολή προϊόντων THERMOSTAHL γίνεται αφού εμφανισθεί η πληρωμή του εκάστοτε τιμολογίου στον λογαριασμό της εταιρίας.

ΤΡΑΠΕΖΑ : ΕΘΝΙΚΗ

Λογαριασμός IBAN: GR 490110 24700000247 00418742

THERMOGENESIS Mov. IKE