• Προϊόν κατάλληλο για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας με βάση την τεχνολογία συμπύκνωσης καυσαερίων
 • Ενσωματωμένος δευτερογενής εναλλάκτης ανοξείδωτος
 • Πλήρης συμπύκνωση καυσαερίων (θερμοκρασία 60 οC)
 • Βαθμός απόδοσης 102% (CE)
 • Μεγαλύτερη ωφέλιμη θερμική ισχύς (+23%)
 • Μηδενικές απώλειες προς το περιβάλλον
 • Εξοικονόμηση καυσίμων (25-30%)
 • Δεν χρειάζεται καπνοδόχο καυσαερίων (πλαστική έξοδος)
 • Μείωση θορύβου κατά 8 db(A)
 • Κιβώτιο αδρανοποίησης συμπυκνωμάτων καυσαερίων
 • Λειτουργία με κλασικό καυστήρα πετρελαίου (Bentone BF1 KA)
 • Το συγκρότημα θέρμανσης ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Ε.Ε. για καθαρή ενέργεια (οδηγία eco-deisgn)
 • Δυνατότητα θέρμανσης κατοικίας 120-200 m2
 • Τοποθετείται σε στενούς χώρους (μπαλκόνια-διάδρομοι) καθώς έχει πλάτος μόλις 45 εκατοστά!
 • Αισθητή μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (άοσμα καυσαέρια)
 • Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος (Προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον)
 • Μειωμένα έξοδα συντήρησης, λόγω αφαιρούμενων εξαρτημάτων, που επιτρέπουν την εύκολη συντήρησή τους
 • Κατασκευή Made in Greece - τεχνολογία Ευρωπαϊκή
 • Δυνατότητα σύνδεσης με ταχυμπόϊλερ, για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από τον λέβητα απευθείας

Απόσβεση σε 3 χρόνια!