Είναι ο παλαιότερος λέβητας Bioplex (HL) που αναβαθμίστηκε σημαντικά !
Έχει υψηλότερο βαθμό απόδοσης και προσφέρει μεγαλύτερη άνεση και
ασφάλεια κατά την χρήση !!!
Αποτελεί ιδανική ΛΥΣΗ για αντικατάσταση παλαιότερων μοντέλων που ήδη
έχουν λειτουργήσει 10 – 15 χρόνια, και έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής πλέον.
Ο λέβητας Biowood-Flexi-Plus προσφέρεται με εγγύηση έξι (6) ετών !