Χαλύβδινος λέβητας ξύλου-κάρβουνου-βιομάζας, τύπου e με κυλινδρικό εναλλάκτη και φλογαυλούς περιμετρικά, φλογοθάλαμο ΟΒΑΛ σχήματος, χυτοσιδηρή εστία καύσης, τροφοδότη ενός άξονα, με ηλεκτρομειωτήρα και φυσητήρα, ΣΙΛΟ με ανοιγόμενο στεγανό καπάκι, σίτα και θυρίδα επιθεώρησης.